BEER GARDEN

Rothschild 83, Rishon Le Zion

זה הגארדן. זה הגן. זה הבירה שנשפכת כל הזמן…
זו ההיא מנפאל וההוא מרחוב גורדון שפגשתי בוולפסון.
זה עלה שנושר מהעץ ישר לתוך כוסי
וגורם לחזי להתנפח בלי סיבה.
זהו גן בתוך העיר והטראק שתמיד מזכיר:
שנולדנו חשופים, מקדשים את הפשטות,
מכורים לריח של העץ, אדונים לעצמינו,
חסרי שעונים, מחפשי השירותים.
לוחמי האור. רעבתנים.
טועים. גאים. אוהבים. לעולם